Enea Połaniec S.A.

Realizacja: listopad 2019

Wykonanie remontu zabezpieczeń elektrycznych pól 6kV OBCA-OBCB w Enea Połaniec S.A.

Szczegółowy zakres prac:

  • Wykonanie projektu obwodów wtórnych rozdzielni OBCA/B
  • Naniesienie zmian na istniejący projekt rozdzielni RO1A/B
  • Demontaż istniejących zabezpieczeń
  • Montaż nowych zabezpieczeń e2Tango i ZŁ-4A
  • Konfiguracja, nastawienie i uruchomienie zabezpieczeń
  • Wykonanie prób funkcjonalnych pól po modernizacji (w tym współudział prób z DCS Ovation)
  • Opracowanie niezbędnych protokołów z przeprowadzonych badań i prób
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice