PGE Energia Ciepła S.A.

Realizacja: lipiec 2022 - obecnie

Wykonanie prac branży elektrycznej w ramach realizacji zadania pn: "Program inwestycyjny dla EC Zgierz - budowa nowych jednostek wytwórczych"

Szczegółowy zakres prac:

  • Wykonanie projektu technicznego branży elektrycznej
  • Wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd
  • Wykonanie instalacji uziemień
  • Wykonanie tras kablowych wraz z ułożeniem kabli
  • Dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych SN
  • Dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych nN
  • Prace pomiarowe i uruchomieniowe
  • Opracowanie dokumentacji powykonawczej
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice