PGNiG Termika A.S.

Realizacja: lipiec - grudzień 2016

Wymiana systemu sterowania transportem popiołu w PGNiG Termika Zakład EC Żerań, w zakresie: demontaż istniejącego systemu, projekt, niezbędne dostawy, oprogramowanie i kompleksowe uruchomienie systemu eVoster.
 

Wartość wykonywanych prac i dostaw: 0,46 mln PLN (0,11 mln €)

W okresie od 07.2016 do 12.2016 firma Volen S.A. brała udział - na zlecenie firmy Elekto-Automatyka - w pracach realizacyjnych związanych z wymianą systemu sterowania w ramach zadania: „Modernizacja systemu sterowania transportu popiołu zainstalowanego w EC ŻERAŃ.”

Realizując powyższe zadanie nasza firma zrealizowała następujący zakres prac:

  • opracowała dokumentację techniczną (projekt wykonawczy i powykonawczy) dla całości zakresu zadania
  • dostarczyła i zainstalowała urządzenia (serwery, stanowiska operatorskie, infrastruktury sieciowej) dla dostarczanego systemu sterowania i nadzoru wraz z niezbędnymi licencjami na oprogramowanie
  • wykonała aplikację systemu sterowania i nadzoru opartej na oprogramowaniu ASIX
  • dostosowała aplikacje serowników SIMATIC S7-400 do potrzeb nowego systemu sterowanie i nadzoru
  • wykonała konfigurację sieci zakładowej zgodnie z wymaganiami instrukcji bezpieczeństwa IT Inwestora
  • dostarczyła i uruchomiła bazodanowy system obsługi wagi przemysłowej
  • przeprowadziła rozruch próbny, optymalizacyjny oraz docelowy systemu sterowania i nadzoru
  • uruchomiła serwis WWW do nadzoru nad pracą całości układu transportu popiołu
  • skonfigurowała udostępnienie danych do sieci zakładowej i systemu PI zgodnie z wymaganiami instrukcji bezpieczeństwa IT Inwestora
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice