CEMEX

Realizacja: grudzień 2021 - listopad 2022

Wykonanie prac branży elektrycznej w ramach realizacji zadania pn: "Instalacje elektryczne dla przenośników BC01, BC02, BC03 oraz urządzeń KV1, KV2 na terenie cementowni CEMEX w Chełmie"

Szczegółowy zakres prac:

  • Dostawa oraz montaż 6 stacji kontenerowych SN
  • Dostawa oraz montaż uziemień stacji oraz przenościków taśmowych
  • Dostawa oraz montaż kabla SN zwijanego dla przenośników taśmowych
  • Dostawa oraz montaż kabli nN
  • Prace pomiarowe i uruchomieniowe
  • Opracowanie dokumentacji powykonawczej

Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice