Energotechnika - Energorozruch S.A.

Realizacja: kwiecień 2022 - grudzień 2022

Wykonanie prac branży elektrycznej w ramach realizacji zadania pn: "Kotłownia szczytowa EC Mikołaj – budowa.” dla Węglokoks Energia Sp. z o.o.

  Szczegółowy zakres prac:

  • Wykonanie instalacji odgromowej i wyrównania potencjałów
  • Wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd
  • Wykonanie tras kablowych
  • Montaż okablowania zgodnie z projektem
  • Dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych i AKPiA
  • Dostawa i montaż rozdzielnic gniazd serwisowych
  • Dostawa i montaż aparatury AKPiA pozakotłowej
  • Wykonanie tras kablowych
  • Montaż okablowania sterowniczego
  • Wykonanie oprogramowania i uruchomienie sterownika PLC urządzeń pozakotłowych
  • Prace pomiarowe i uruchomieniowe
  • Opracowanie dokumentacji powykonawczej
  Volen S.A. - Katowice
  Volen S.A. - Katowice