Polska Grupa Energetyczna S.A.

Realizacja: listopad 2019 - sierpień 2020

Wykonanie układu SZR i modernizacja sterowania pól zasilających rozdzielni 6kV R6C w PGE EC Oddział w Rybniku

Szczegółowy zakres prac:

  • Wykonanie projektu obwodów pomocniczych rozdzielni R6C na nowych zabezpieczeniach
  • Naniesienie zmian na istniejący projekt rozdzielni R6C
  • Montaż przekładników powierzonych
  • Demontaż istniejących zabezpieczeń
  • Montaż nowych zabezpieczeń e2Tango
  • Montaż nowego SZR e2Tango
  • Modernizacja Systemu ASIX, wprowadzenie nowych zabezpieczeń
  • Konfiguracja, nastawienie i uruchomienie zabezpieczeń
  • Wykonanie prób funkcjonalnych pól po modernizacji
  • Opracowanie niezbędnych protokołów z przeprowadzonych badań i prób
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice