KONREM S.A.

Realizacja: marzec 2021 - obecnie

Wykonanie dostaw i prac z zakresu projektowania, systemu sterowania, i uruchomieniowych dla zadania „Modernizacja Instalacji Odwróconej Osmozy oraz systemów sterowania Instalacji Odwróconej Osmozy, Oczyszczalni Ścieków i SPW w Elektrociepłowni Żerań”

Szczegółowy zakres prac:

  • Wykonanie projektów wykonawczych
  • Prefabrykacja oraz dostawa szaf AKPiA
  • Wykonanie migracji oprogramowania SCADA Control Maestro do Asix dla oczyszczalni ścieków wraz z dopasowaniem do istniejących sterowników PLC Omron
  • Wykonanie oprogramowania SCADA dla instalacji odwróconej osmozy
  • Wykonanie oprogramowania sterowników PLC dla instalacji odwróconej osmozy
  • Konfiguracja i uruchomienie sieci komunikacyjnej
  • Uruchomienie sterowników PLC dla instalacji odwróconej osmozy
  • Udział w ruchu próbnym
  • Szkolenie obsługi
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice