KGHM Huta Miedzi Głogów

Realizacja: kwiecień 2015 - maj 2017

Wykonanie prac oraz dostaw branży elektrycznej i AKPiA w ramach zadania „ZABUDOWA OBIEKTÓW ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MSS ORAZ AKPIA W OBSZARZE WPW NA BAZIE DDP TEREN BUDOWY GŁOGÓW WG INCOTERMS 2010”

Wartość wykonywanych prac i dostaw: 18,1 mln PLN (4,2 mln €)

W okresie od 04.2015 do 05.2017 firma Volen S.A. brała udział - na zlecenie firmy Mostostal Zabrze S.A. - w pracach realizacyjnych związanych z „Zabudową obiektów oraz instalacji elektrycznych MSS oraz AKPiA w obszarze WPW”.

Realizując powyższe zadanie nasza firma w ciągu dwóch lat wykonała następujący zakres prac:

 • zainstalowała i uruchomiła 2 sekcje rozdzielnicy 6kV w izolacji SF6 typu NXPLUS C produkcji SIEMENS
 • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła przedziały obwodów wtórnych w rozdzielnicy 6kV, w tym zabezpieczenia polowe oraz zabezpieczenia różnicowoprądowe silników SN
 • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła szafy telemechaniki produkcji Elkomtech
 • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła szafy potrzeb własnych 220VDC, 230/400VAC oraz baterii akumulatorów 220VDC dla rozdzielnicy 6kV produkcji SIEMENS
 • wykonała kompleksowy rozruch układu elektroenergetycznego (obwody pierwotne i wtórne) rozdzielnicy 6kV w izolacji SF6 typu NXPLUS C produkcji SIEMENS
 • zainstalowała i uruchomiła 10 szt. rozdzielnic typu SIVACON S8 produkcji SIEMENS
 • zainstalowała przetwornice częstotliwości produkcji Danfoss
 • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła szafy układu rozliczeniowego energii elektrycznej
 • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła rozdzielnice oświetleniowe oraz potrzeb ogólnych dla poszczególnych obiektów realizowanych w zakresie zadania
 • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła szafy sterowania lokalnego dla poszczególnych układów (urządzeń) technologicznych zainstalowanych na realizowanych obiektach
 • dostarczyła i zainstalowała szafy krosowe oraz przyłączeniowe
 • dostarczyła i zainstalowała trasy kablowe (drabiny i koryta kablowe)
 • dostarczyła i zainstalowała okablowanie sterownicze, zasilające nN oraz linie kablowe SN
 • dostarczyła i zainstalowała linie światłowodowe
 • przeprowadziła kompleksowe badania odbiorcze oraz opracowała dokumentację jakościową i powykonawczą dla realizowanych projektów
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice