Instal Warszawa S.A.

Realizacja: październik 2018 - listopad 2020

Wykonanie prac elektrycznych oraz AKPiA w ramach realizacji zadania: „Modernizacja oczyszczalni ścieków Jaworzno - Dąb - etap II”

Szczegółowy zakres prac:

  • Dostawa materiałów i urządzeń z zakresu dokumentacji branży elektrycznej i automatyki
  • Montaże obiektowe
  • Prace pomiarowe i uruchomieniowe
  • Oprogramowanie sterowników i wizualizację
  • Udział w rozruchu technologicznym
  • Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice