Tauron Dystrybucja S.A.

Realizacja: sierpień 2019 - listopad 2021

Wymiana zabezpieczeń i telemechaniki w SE Orzesze

Szczegółowy zakres prac:

  • Montaż urządzeń, obwodów wtórnych i obwodów potrzeb własnych
  • Sprawdzenie i próby pomontażowe urządzeń i automatyk
  • Pomiary i badania urządzeń i obwodów wtórnych
  • Prace rozruchowe na obiekcie
  • Przygotowanie protokołów z przeprowadzonych prób, badań i pomiarów
  • Wykonanie dokumentacji powykonawczej
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice