KGHM Huta Miedzi Legnica

Realizacja: październik - grudzień 2015

Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie wraz z włączeniem do systemu eVoster układu rejestracji zdarzeń zakłóceń rozdzielni 110kV w KGHM Huta Miedzi Legnica.
 

Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice