Skanska S.A.

Realizacja: marzec - wrzesień 2014

Prace branży elektrycznej dla zadania: Budowa przepompowni melioracyjnej w miejscowości Hubenice gm. Gręboszów

Wartość wykonywanych prac i dostaw: 1 mln PLN (0,24 mln €)

W okresie od 03.2014 do 09.2014 firma Volen S.A. na zlecenie firmy SKANSKA S.A. zrealizowała kompleksowo prace branży elektrycznej i automatyki związane z „Budową przepompowni melioracyjnej w miejscowości Hubenice gm. Gręboszów”.

W ramach realizacji zadania nasza firma:

  • wybudowała linię napowietrzną 15kV
  • wybudowała linię kablową 15kV o łącznej długości 300m
  • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła stację transformatorową wyposażoną w transformator 15/0,4kV o mocy 1MVA
  • zainstalowała i uruchomiła agregat prądotwórczy 0,4kV o mocy 1MVA
  • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła automatykę SZR
  • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła rozdzielnice główną oraz rozdzielnicę administracyjną
  • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła cztery przetwornice częstotliwości o mocy 200kW każdy produkcji Danfoss
  • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła szafę automatyki wraz z systemem wizualizacji pracy pompowni.
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice