SKANSKA S.A.

Realizacja: wrzesień 2011 – styczeń 2014

Roboty elektryczne i AKPiA w ramach zadania rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skawinie

Wartość wykonywanych prac i dostaw: 2,8 mln PLN (0,65 mln €)

W okresie od 09.2011 do 01.2014 firma Volen S.A. brała udział - na zlecenie firmy SKANSKA S.A. -w realizacji robót elektrycznych i AKPiA w ramach zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skawinie”.

Nasza firma wykonywała prace w systemie „pod klucz”, w tym między innymi:

 • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła rozdzielnicę główną wraz z układem SZR,
 • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła rozdzielnice obiektowe nN,
 • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła baterie kondensatorów,
 • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła szafy układu rozliczeniowego energii elektrycznej,
 • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła szafy sterownicze ze sterownikami typu ET200S produkcji SIEMENS,
 • wykonała oprogramowanie sterowników PLC typu ET200S i paneli operatorskich produkcji SIEMENS,
 • wykonała oprogramowanie dla systemu SCADA wizualizacji pracy oczyszczalni ścieków w programie SIMATIC WinCC produkcji SIEMENS,
 • dostarczyła i zainstalowała trasy kablowe (drabiny i koryta kablowe),
 • dostarczyła i zainstalowała okablowanie sterownicze oraz zasilające nN,
 • wykonała instalacje ogólnego przeznaczenia (oświetleniowe i gniazd), wyrównania potencjałów i odgromową,
 • wykonała kanalizację teletechniczną na obiekcie oraz zainstalowała linie światłowodowe,
 • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła aparaturę kontrolno-pomiarową produkcji Endress+Hauser,
 • przeprowadziła kompleksowe badania odbiorcze oraz opracowała dokumentację jakościową i powykonawczą dla realizowanych projektów.
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice