PGNiG Termika S.A.

Realizacja: czerwiec 2018 - marzec 2021

Serwisowanie systemów sterowania transportu popiołu, oczyszczalni ścieków i elektrofiltrów kotłów wodnych w EC Żerań

Szczegółowy zakres prac:

  • Wykonanie aplikacji systemu sterowania i nadzoru na podstawie istniejącej aplikacji Control Maestro
  • Wykonanie konfiguracji sieci zgodnie z zasadami obowiązującymi u Inwestora
  • Uruchomienie systemu
  • Opracowanie instrukcji obsługi systemu
  • Szkolenie personelu Inwestora  obsługi systemu
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice