EDF w Toruniu

Realizacja: kwiecień 2016 - lipiec 2017

Wykonanie prac oraz dostaw branży elektrycznej w ramach zadania „Budowa elektrociepłowni EDF w Toruniu.”

Wartość wykonywanych prac i dostaw: 8,9 mln PLN (2,1 mln €)

W okresie od 04.2016 do 07.2017 firma Volen S.A. brała udział - na zlecenie firmy SPIE Elbud Gdańsk S.A. - w pracach realizacyjnych związanych z budową elektrociepłowni EDF w Toruniu.

Realizując powyższe zadanie nasza firma wykonała następujący zakres prac:

  • dostarczyła i zainstalowała okablowanie niskiego i średniego napięcia oraz okablowanie sterownicze wraz z osprzętem kablowym
  • wykonała instalacje elektryczne i sterownicze na obiekcie wraz z montażem oznaczników kablowych,
  • wykonała podłączeń kabli średniego napięcia, niskiego napięcia oraz kabli sterowniczych, wraz z wykonaniem głowic kablowych na kablach SN
  • przeprowadziła montaż tras kablowych (koryta, drabiny kablowe i rury osłonowe)
  • dostarczyła i zainstalowała szyny, linki i przewody uziemiające i wyrównania potencjałów
  • przeprowadziła kompleksowe badania odbiorcze i pomiary elektryczne
  • brała czynny udział w nadzorze inżynierskim realizowanego zadania.
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice