KGHM Polska Miedź S.A.

Realizacja: lipiec 2014 – lipiec 2015

Zasilanie tlenowni w KGHM Polska Miedź S.A.
 

Wartość wykonywanych prac i dostaw: 7,5 mln PLN (1,75 mln €)

W okresie od 07.2014 do 07.2015 firma Volen S.A. brała udział - na zlecenie firmy Mostostal Zabrze S.A. - w pracach realizacyjnych związanych z zadaniem pn: „Zasilanie tlenowni w KGHM Polska Miedź S.A.”.

Realizując powyższe zadanie nasza firma w ciągu roku wykonała następujący zakres prac:

 • przeprowadziła montaż i uruchomiła dwa transformatory o mocy 50MVA 110/10kV,
 • dostarczyła i uruchomiła instalację gaszenia mgłą wodną w komorach transformatorowych,
 • dostarczyła i uruchomiła dwie rozdzielnice w izolacji powietrznej 12kV typu NXAIRP produkcji SIEMENS,
 • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła transformatory uziemiające 10/0,4kV,
 • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła rezystory uziemiające,
 • przeprowadziła prefabrykację, dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła szafy obwodów wtórnych, telemechaniki produkcji Elkomtech oraz zabezpieczenia serii MiCOM dla rozdzielnicy 110kV,
 • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła szafy układu rozliczeniowego energii elektrycznej,
 • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła szafy potrzeb własnych 220VDC, 230/400VAC oraz baterii akumulatorów 220VDC,
 • wybudowała dwutorową linię kablową 110kV o długości toru 980m,
 • dostarczyła i zabudowała dwa szynoprzewody na napięcie 10kV,
 • wykonała kompleksową dostawę i montaż obwodów wtórnych i pierwotnych,
 • wykonała kompleksowy rozruch układu elektroenergetycznego (obwody pierwotne i wtórne),
 • wykonała instalacje pomocnicze: oświetlenie terenu, instalacja odgromowa i gniazd remontowych,
 • przeprowadziła kompleksowe badania odbiorcze oraz opracowała dokumentację jakościową i powykonawczą dla realizowanych projektów.
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice