PGG KWK Ziemowit

Realizacja: marzec 2012 – październik 2013

Prace branży elektrycznej i automatyki w ramach realizacji zadania: „Przebudowa klasyfikacji przedwstępnej w Stacji Przygotowania I – wstępne odsiewanie miału 0-20 mm” dla potrzeb KW S.A. Oddział KWK Ziemowit.

 

Wartość wykonywanych prac i dostaw: 1,79 mln PLN (0,42 mln €)

W okresie od 03.2012 do 11.2013 firma Volen S.A. brała udział - na zlecenie firmy LINTER S.A. - w pracach realizacyjnych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn: „Przebudowa klasyfikacji przedwstępnej w Stacji Przygotowania I - wstępne odsiewanie miału 0-20mm w KWK SA Oddział ZIEMOWIT”.

W ramach powyższego zadania nasza firma zrealizowała następujący zakres prac:

  • wykonała instalację monitoringu obiektów, łącznie z dostawą, konfiguracją i uruchomieniem zestawu kamer cyfrowych IP stacjonarnych i obrotowych, platformy sprzętowej z oprogramowaniem NMS, wizualizacji dla dwóch stanowisk dyspozytorskich, szafy sterowania monitoringiem z rejestracją obrazów z kamer wraz z kompletem kabli zasilających i światłowodowych,
  • wykonała instalację zasilająca i sterowniczą, wraz z dostawą i zabudowa kabli
  • dostarczyła, zabudowała i uruchomiła komplet oczujnikowania dla następujących urządzeń: zsuwni i klap przesypowych, przesiewaczy dwusitowych, przenośników taśmowych i urządzeń do ciągłej kontroli jakości węgla typu Alfa-06/03E
  • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła rozdzielnicę nN 500V typu SIVACON S8 produkcji SIEMENS
  • dostarczyła, zainstalowała, wykonała oprogramowanie i uruchomiła kompletny system sterowania ciągiem technologicznym bazującym na sterowniku GE Fanuc Rx3i pracującym w układzie pełnej redundancji jednostek centralnych – system HSR, wraz z rozproszonym układem wejść-wyjść 
  • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła komplet skrzynek sterowania lokalnego oraz dwóch stanowisk sterowania zdalnego urządzeń,
  • dostarczyła, zainstalowała, wykonała oprogramowanie i uruchomiła system wizualizacji procesu technologicznego SCADA dla dwóch stanowisk dyspozytorskich, opartego na platformie systemowej Wonderware Archestra, składającej się z komponentów programowalnych: Historian, Application Server, InTouch 2012.

 

Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice