KGHM S.A. – ODDZIAŁ HUTA MIEDZI GŁOGÓW

Realizacja: lipiec 2019 - listopad 2020

Wykonanie instalacji elektrycznych w ramach zadania: P-31 Modernizacja placu do przygotowania wsadu wraz z obudową w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów

Szczegółowy zakres prac:

 • Wykonanie projektów wykonawczych
 • Dostawa wszelkich materiałów
 • Wykonanie instalacji odgromowej
 • Wykonanie linii zasilającej dla zasilania głównej rozdzielnicy
 • Dostawa i montaż rozdzielni zasilającej oświetlenie, zraszacze i bramy
 • Wykonanie instalacji oświetlenia
 • Wykonanie zasilania dla układu zraszania
 • Przeniesienie stacji transformatorowej
 • Przeniesienie słupów oświetleniowych
 • Wykonanie instalacji CCTV
 • Prace pomiarowe i uruchomienie
 • Udział w rozruchu technologicznym
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice