Elektrociepłownia Nowa

Realizacja: lipiec 2014 – marzec 2015

Kompleksowe uruchomienie urządzeń układu wyprowadzenia mocy z generatora (65MVA) wraz ze stacją transformatorową 2x40MVA w Elektrociepłowni Nowa, w zakresie: wyłączniki generatorowe, układ synchronizacji, układ pomiaru energii, zabezpieczenia transformatorów.
 

W roku 2015 firma Volen S.A. brała udział - na zlecenie firmy Elektromontaż Gdańsk S.A. - w pracach realizacyjnych w ramach zadania: „Kompleksowe uruchomienie urządzeń układu wyprowadzenia mocy z generatora (65MVA) wraz ze stacją transformatorową 2x40MVA w Elektrociepłowni Nowa.”   

Prace zrealizowane w ramach budowy nowego turbozespołu parowego 65MVA na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej:

  • Uruchomienie obwodów wtórnych generatora, 2 zespołów wyłączników generatorowych, transformatorów 2x40MVA 10,5/6kV, pól generatorowych 6kV
  • Konfiguracja i uruchomienie układu synchronizacji generatora z siecią 6kV
  • Konfiguracja i uruchomienie układu synchronizacji wyspy z generatorem z siecią 110kV (układ synchronizacji komutowany do 4 różnych pól 110kV)
  • Konfiguracja i uruchomienie zabezpieczeń 2 pól 6kV wyprowadzenia mocy generatora
  • Konfiguracja i uruchomienie układu regulacji napięcia 2 transformatorów 40MVA
  • Opracowanie programu prób układu wyprowadzenia mocy prądem i napięciem pierwotnym oraz prób synchronizacyjnych
  • Przeprowadzenie prób nowego układu do synchronizacji z siecią 6kV
  • Przeprowadzenie prób nowego układu w konfiguracji wyspy z generatorem dołączanym do sieci 110kV
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice