Mondi Świecie S.A.

Realizacja: maj – sierpień 2018

Wykonanie systemu nadzoru zużycia mocy zamówionej evoPGGraph

Szczegółowy zakres prac:

  • Monitorowanie bieżącego rozpływu mocy w poszczególnych punktach zakładu
  • Prognozowanie zużycia na koniec okresu rozliczeniowego
  • Prognozowanie wartości tgfi w punkcie przyłączenia zakładu w okresie rozliczeniowym
  • Bieżąca prezentacja graficzna mierzonych i obliczanych parametrów
  • Raportowanie
  • Archiwizacja parametrów
  • Ostrzeganie o możliwych przekroczeniach
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice