ZGH Bolesław S.A.

Realizacja: lipiec 2020 - listopad 2020

Przebudowa układu transportu odpadów poflotacyjnych

Szczegółowy zakres prac:

  • Wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej (automatyka, oświetlenie, uziemienie, zasilanie) dla dwóch nowych przenośników i stacji załadowczej
  • Przebudowa istniejących przenośników i poligonu w części elektrycznej, z wykorzystaniem istniejącego wyposażenia (przeniesienie elektryki w nowe miejsce i ponowny montaż)
  • Dostawa i zabudowa stacji transformatorowo-rozdzielczej z wyposażeniem
  • Modernizacja istniejących rozdzielnic 400 i 500 V – w zakresie umożliwiającym włączenie nowych odpływów
  • Sterowanie nowymi taśmami i stacją załadowczą w trybie lokalnym i centralnym, w tym włączenie w pełnej wersji do istniejącego systemu blokad
  • Zmiany w istniejącym i nadrzędnym systemie sterowania i SCADA
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice