Mondi Świecie S.A.

Realizacja: czerwiec - październik 2016

Modernizacja wprowadzenia mocy generatora TG2 na Elektrociepłowni w Mondi Świecie S.A. 

Wartość wykonywanych prac i dostaw: 1,1 mln PLN (0,26 mln €).

W okresie od 06.2016 do 10.2016 firma Volen S.A. brała udział na zlecenie firmy Mondi Świecie S.A. w pracach realizacyjnych związanych z modernizacją wprowadzenia mocy generatora TG2 z 48 na 51MW wraz z układem zabezpieczeń i synchronizacji bloku elektrociepłowni w Mondi Świecie S.A.  

Realizując powyższe zadanie nasza firma zrealizowała następujący zakres prac:

  • przeprowadziła demontaż starej szafy zera generatora i zainstalowała nową szafę zera generatora,
  • przeprowadziła zmiany w obwodach pierwotnych polegające na zwiększeniu obciążalności układu,
  • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła układy zabezpieczeń bloku,
  • dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła układ synchronizacji generatora z siecią,
  • dostarczyła, zainstalowała, wykonała oprogramowanie i uruchomiła system sterowania i nadzoru układu wyprowadzenia mocy generatora TG2,
  • przeprowadziła próby pomontażowe i funkcjonalne dla całości układu wyprowadzenia mocy generatora TG2,
  • opracowała program prób prądem i napięciem pierwotnym oraz prób układu synchronizacji,
  • przeprowadziła próby prądem i napięciem pierwotnym oraz próby układu synchronizacji wraz z włączeniem generatora do sieci.
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice