Tauron Dystrybucja S.A.

Realizacja: kwiecień 2023 - obecnie

Rozbudowa rozdzielni SN w stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ruczaj

Szczegółowy zakres prac:

  • Wykonanie dokumentacji technicznej
  • Dobudowa rozdzielnicy SN wraz z konstrukcją wsporczą składającej się z 18 pól
  • Dostosowanie automatyki zabezpieczeniowej, w tym aparatury obwodów wtórnych i telemechaniki do nowych warunków pracy
  • Zabudowa układów bilansujących ścieków wraz z dopasowaniem do istniejących sterowników PLC Omron
    Dostosowanie budynku stacji elektroenergetycznej do zabudowy i pracy planowanej rozdzielnicy SN
  • Dostosowanie systemu sygnalizacji pożaru oraz zapewnienie ochrony pożarowej nowobudowanych pól SN
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice