Miko Tech Sp. z o.o.

Realizacja: kwiecień 2020 - lipiec 2021

Kompleksowe wykonanie robót elektrycznych i AKPiA w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu

Szczegółowy zakres prac:

  • Dostawy materiałów i urządzeń z zakresu branży elektrycznej i AKPiA
  • Montaże obiektowe
  • Zasilenie oczyszczalni na czas prac związanych z modernizacją układu zasilania oczyszczalni (wymiana rozdzielnicy SN, transformatora oraz rozdzielnicy głównej nN)
  • Prace pomiarowe i uruchomieniowe
  • Udział w rozruchu technologicznym
  • Opracowanie dokumentacji powykonawczej
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice