Mondi Świecie S.A.

Realizacja: czerwiec 2018 - sierpień 2019

Dostosowanie układu elektroenergetycznego i systemu eVoster w Mondi Świecie S.A. do systemu Automatycznej Regulacji Napięcia ARNE.

Szczegółowy zakres prac:

  • Demontaż pola na zapleczu nastawni
  • Montaż i posadowienie szafy systemowej
  • Doprowadzenie do sterowników stanów łączników biorących udział w procesie regulacji
  • Dostosowanie istniejącej części eVoster do współpracy z systemem ARNE
  • Dostosowanie strażnika mocy eVoPGGraph do współpracy z systemem ARNE
  • Podłączenie dwóch zasilań z rozdzielni napięcia gwarantowanego
  • Demontaż starego regulatora napięcia i montaż nowego ETT02 dla transformatorów TS1 i TS3
  • Wprowadzenie sterowania przełącznikiem zaczepów transformatorów TS1 i TS3
  • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice