Systemy sterowania i nadzoru

Wykorzystując naszą wiedzę i kompetencje w dziedzinie automatyki elektroenergetycznej stworzyliśmy własny system sterowania i nadzoru eVoster.
evoster

System w zakresie wizualizacji, i sterowania może być stosowany do nadzoru:

 • Układów wyprowadzenia mocy generatorów w elektrowniach i elektrociepłowniach energetyki zawodowej i przemysłowej,
 • Układów potrzeb własnych i ogólnych elektrowni i elektrociepłowni,
 • Stacji rozdzielczych,
 • Rozdzielnie nn, SN, WN,
 • Automatyzacji procesów technologicznych (instalacje nawęglania, podawania biomasy, odżużlania, odpopielania, transportu urobku w przemyśle),
 • Oczyszczalnie ścieków.


Do realizacji systemów wykorzystujemy nowoczesne narzędzia inżynierskie oraz sprzęt, takich firm jak:

 • Sterowniki: Siemens, GE, WAGO, Schneider-Electric, oraz inne w zależności od wymagań i potrzeb klientów,
 • Oprogramowanie wizualizacyjne: iFix , Asix, WinCC, Wonderware oraz inne w zależności od wymagań i potrzeb klientów.
o3

W zakresie systemów i oprogramowania oferujemy również następujące usługi:

 • Opracowanie analiz i koncepcji;
 • Doradztwo techniczne i projektowanie;
 • Oprogramowanie sterowników PLC i systemów SCADA różnych producentów;
 • Tworzenie dedykowanych drajwerów komunikacyjnych do współpracy z urządzeniami wykorzystującymi nietypowe protokoły komunikacyjne;
 • Tworzenie dedykowanego oprogramowania przemysłowego wspomagającego systemy sterowania i nadzoru.


Podstawą dla tworzenia aplikacji i systemów są wiedza i wieloletnie doświadczenie naszych inżynierów, w opracowywaniu koncepcji i kompleksowym wdrażaniu tego typu rozwiązań w energetyce zawodowej i przemyśle.

Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice