Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych oraz wdrożenie ich wyników w firmie VOLEN S. A.

naglowek

Wyniki prac B+R – otwarte dane dot. wyników prac:

https://repod.pon.edu.pl/pl/dataset/opracowanie-wylacznika-ognioszczelnego-tm-01

Przedmiot projektu: 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace koncepcyjno-eksperymentalne oraz badania i testy, które przyczynią się do opracowania nowych rozwiązań technicznych układów wyłączników wyposażonych w sterownik zabezpieczeniowy odpływu. Wyniki prac i badań zostaną wdrożone do produkcji w firmie Volen, przez co przyczynią się do budowania przewagi konkurencyjnej firmy.


Cel projektu: 

opracowanie i rozwój innowacyjnego wyrobu – sterownika zabezpieczeniowego odpływu i uzyskanie niskiego kosztu jego wytwarzania

Obecnie na rynku oferowane są urządzenia zabezpieczające linie elektryczne zasilające silniki bazujące na urządzeniach pełniących pojedyncze funkcje zabezpieczające z nastawami parametrów wykonywanymi ręcznie, wymagające ciągłej, bezpośredniej obsługi. Celem szczegółowym projektu jest realizacja prac badawczych, których wynikiem będzie zdobycie wiedzy i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania polegającego na opracowaniu sterownika zabezpieczającego odpływów linii elektrycznych zasilania silników i innych odbiorników energii elektrycznej pozwalającego na uzyskanie następujących cech tj.:

  • zabezpieczenie odpływu do urządzeń odbiorczych dla sieci trójfazowej prądu przemiennego obwodów zasilania trójfazowych silników indukcyjnych przed skutkami przeciążeń, zwarć, asymetrii prądu obciążenia oraz nadmiernego wzrostu temperatury.
  • kontrola rezystancji izolacji torów głównych i kabli zasilających,
  • sterowanie odpływem za pomocą sterownika programowalnego PLC na podstawie zewnętrznych sygnałów,
  • realizacja funkcji przekaźnika bezpieczeństwa w celu uzyskania wysokiego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego układu,
  • zdalna parametryzacja funkcji sterownika i odczyt danych.

 

Nazwa beneficjenta: VOLEN S. A.

Wartość projektu: 3 624 156,00 PLN

Udział Unii Europejskiej i Budżetu Państwa: 1 982 894,15 PLN

Okres realizacji: 2013 - 2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Więcej informacji na temat funduszy unijnych na stronach:

  • Program Innowacyjna Gospodarka
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kontakt w sprawie Projektu:

poig@volensa.eu

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” 
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice