Instalacje elektroenergetyczne

Realizujemy kompleksowo budowę nowych oraz modernizację istniejących instalacji elektroenergetycznych. Potencjał naszej kadry inżynierskiej pozwala nam prowadzić prace jako generalny realizator inwestycji (GRI) części elektrycznej i automatyki – w systemie „pod klucz”.
automatyka

Kompleksowa Realizacja inwestycji „pod klucz” przez naszą kadrę pracowniczą, może obejmować:

 • Ustalenia projektowe, wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych;
 • Kompletacja dostaw;
 • Montaże obiektowe;
 • Badania pomontażowe i rozruch;
 • Odbiór końcowy prac i przekazanie obiektu do eksploatacji.
instalacje-elektroenergetyczne

W ramach usług montażowych oferujemy:

 • Dostawę oraz podłączenie stacji kontenerowych, rozdzielni SN oraz rozdzielni nn;
 • Budowę linii kablowych nn, SN i WN;
 • Zabudowę złącz kablowych oraz układów rozliczeniowych energii elektrycznej;
 • Wykonywanie głowic kablowych oraz muf na kablach SN i nn;
 • Budowę tras kablowych;
 • Podłączenia oraz uruchomienia maszyn elektrycznych (silniki, dmuchawy, wentylatory, maceratory, mieszadła itp);
 • Dobór oraz konfigurację układów przekształtnikowych (falowniki, prostowniki itp.);
 • Budowę instalacji odgromowych;
 • Montaż obwodów pierwotnych i wtórnych na stacjach WN;
 • Przyłącza do sieci dystrybucyjnej farm fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych;
 • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej, badanie linii kablowych.

Nasi pracownicy posiadają świadectwa kwalifikacyjne „SEP” (bez ograniczenia wysokości napięcia) oraz odpowiednie uprawnienia budowlane (projektowe i wykonawcze) w branży elektrycznej.

Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice