eVoster

Volen S.A. wykorzystując wiedzę i kompetencje w dziedzinie automatyki elektroenergetycznej stworzył własny system sterowania i nadzoru eVoster. W systemie eVoster zostały zaimplementowane najnowsze rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa, sterowania, archiwizacji i transmisji danych.

System eVoster w zakresie wizualizacji i sterowania może być stosowany do nadzoru:

  • układów wyprowadzenia mocy generatorów w elektrowniach i elektrociepłowniach energetyki zawodowej i przemysłowej;
  • układów potrzeb własnych i ogólnych elektrowni i elektrociepłowni;
  • stacji rozdzielczych;
  • rozdzielni nn, SN, WN;
  • gospodarek pozablokowych;
  • automatyzacji procesów technologicznych.

System eVoster ma budowę modułową o otwartej architekturze. Umożliwia to łatwą konfigurację i rozbudowę systemu o kolejne elementy, oraz dostosowanie do nawet najbardziej złożonych warunków i potrzeb Klientów, zarówno na istniejących jak i nowo budowanych obiektach.

Evoster

System umożliwia komunikację zarówno z urządzeniami tradycyjnymi starszego typu (komunikując się z nimi poprzez sygnały wejścia/wyjścia sterowników), jak i z nowoczesnymi urządzeniami różnych producentów wyposażonych w łącza komunikacyjne (szeregowe, Ethernet, itd.) z różnymi protokołami (IEC61850, IEC60870-5-103/104, DNP3, Modbus, oraz niestandardowymi za pośrednictwem własnych driver’ów).

Architektura systemu zależy od rodzaju obiektu, rodzaju zainstalowanej aparatury i urządzeń, wymaganego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa oraz powiązań pomiędzy już istniejącymi innymi systemami.

Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice