eVo Comtrade

eVo Comtrade to jedna z aplikacji autorskich systemu eVoster. Jest to autonomiczny system rejestracji zakłóceń.
evocomtrade

System umożliwia :

 • zebranie wszystkich rejestracji z urządzeń obiektowych (wyposażonych w funkcje rejestracji zakłóceń) w jednej bazie danych,
 • kontrolowany dostęp do bazy danych,
 • wielodostęp do systemu,
 • archiwizację,
 • możliwość importu plików rejestracji i danych ze źródeł nie podłączonych do systemu.

evo Comtrade

Podstawową funkcją systemu jest odczytywanie na bieżąco rejestracji zakłóceń z wewnętrznych rejestratorów w zabezpieczeniach i innych urządzeniach i archiwizacja ich w autorskiej bazie danych.

Wszystkie rejestracje powstałe w wewnętrznych rejestratorach zabezpieczeń czy innych urządzeniach na obiekcie elektroenergetycznym są automatycznie (bez udziału jakiejkolwiek obsługi) i na bieżąco przesyłane do bazy danych systemu (ze znacznikami czasu nadanymi przez zabezpieczenia), opisywane symbolem rozdzielni, nazwą i numerem pola, nazwą źródła powstania, itp.

evo Comtrade

Dostęp do bazy danych systemu rejestracji jest możliwy z dedykowanej aplikacji do analizy zakłóceń.

Podstawowe funkcje aplikacji to:

 • Umieszczanie rejestracji z różnych źródeł na wspólnej osi czasu, 
 • Tworzenie sekwencji i grup rejestracji o różnych częstościach próbkowania,
 • Bogate możliwości filtrowania informacji wg określonego kryterium (czas, obiekt, wagi, itp.),
 • Operowanie czasem względnym i bezwzględnym,
 • Dostęp do szerokiego zestawu funkcji matematycznych,
 • Nieograniczona ilość źródeł danych (wejść analogowych i dwustanowych), 
 • Nadawanie uprawnień dostępu do bazy danych,
 • Możliwość redundancji bazy danych.

Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice