Automatyka przemysłowa

Realizujemy kompleksowo prace z zakresu automatyzacji procesów przemysłowych, linii produkcyjnych oraz maszyn. Oferujemy realizacje w systemie „pod klucz” nowoczesnych instalacji przemysłowych w obiektach.
automatyka-przemyslowa

W zakresie automatyki przemysłowej oferujemy następujące usługi:

  • Opracowanie koncepcji i analiz;
  • Wykonanie projektów wykonawczych;
  • Kompletacja dostaw;
  • Montaże obiektowe;
  • Oprogramowanie sterowników PLC;
  • Wizualizacja procesów technologicznych;
  • Prace uruchomieniowe i udział w rozruchach technologicznych;
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
o2

Usługi oferujemy i realizujemy w następujących branżach i gałęziach przemysłu: 

  • Energetyka (instalacje podawania biomasy, instalacje nawęglania, odpopielania);
  • Przemysł wydobywczy (systemy transportu urobku, zakłady przeróbki mechanicznej węgla);
  • Procesy oczyszczania ścieków oraz uzdatniania wody);
  • Przemysł metalurgiczny, papierniczy, chemiczny, automatyzacja linii produkcyjnych oraz maszyn).
Volen S.A. - Katowice
Volen S.A. - Katowice