System rejestracji zakłóceń

eVo Comtrade to autonomiczny system rejestracji zakłóceń, który umożliwia :
• zebranie wszystkich rejestracji z urządzeń obiektowych (wyposażonych w funkcje rejestracji zakłóceń) w jednej bazie danych,
• kontrolowany dostęp do bazy danych,
• wielodostęp do systemu,
• archiwizację,
• możliwość importu plików rejestracji i danych ze źródeł nie podłączonych do systemu.

Podstawową funkcją systemu jest odczytywanie na bieżąco rejestracji zakłóceń z wewnętrznych rejestratorów w zabezpieczeniach i innych urządzeniach i archiwizacja ich w autorskiej bazie danych.

Wszystkie rejestracje powstałe w wewnętrznych rejestratorach zabezpieczeń czy innych urządzeniach na obiekcie elektroenergetycznym są automatycznie (bez udziału jakiejkolwiek obsługi) i na bieżąco przesyłane do bazy danych systemu (ze znacznikami czasu nadanymi przez zabezpieczenia), opisywane symbolem rozdzielni, nazwą i numerem pola, nazwą źródła powstania, itp.

Dostęp do bazy danych systemu rejestracji jest możliwy z dedykowanej aplikacji do analizy zakłóceń.

Podstawowe funkcje aplikacji to:
• Umieszczanie rejestracji z różnych źródeł na wspólnej osi czasu
• Tworzenie sekwencji i grup rejestracji o różnych częstościach próbkowania
• Bogate możliwości filtrowania informacji wg określonego kryterium (czas, obiekt, wagi, itp.)
• Operowanie czasem względnym i bezwzględnym
• Dostęp do szerokiego zestawu funkcji matematycznych
• Nieograniczona ilość źródeł danych (wejść analogowych i dwustanowych)
• Nadawanie uprawnień dostępu do bazy danych
• Możliwość redundancji bazy danych