Opracowanie innowacyjnego jednolitego systemu rejestracji i archiwizacji danych przeznaczonego do stosowania w sieciach energetycznych...

naglowek

Tytuł projektu:

Opracowanie innowacyjnego jednolitego systemu rejestracji i archiwizacji danych przeznaczonego do stosowania w sieciach energetycznych poprzez przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych dotyczących innowacyjnych algorytmów predykcji zakłóceń opartych na teorii sieci neuronowych, umożliwiającego analizę zebranych danych w opracowywanym systemie rejestracji w celu poprawienia niezawodności systemu energetycznego i zmniejszeniu strat przez redukcję czasu wyłączeń.

Umowa nr: UDA-RPSL.01.02.00-24-061G/17-02

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu rejestracji i archiwizacji danych HDC (Historical Data Concentrator) przeznaczonego do stosowania w sieciach energetycznych przeprowadzenie prac B+R poprzez opracowanie i przeprowadzenie badań nad innowacyjnymi algorytmami predykcji zakłóceń opartych na teorii sieci neuronowych, umożliwiających analizę zebranych danych w opracowywanym systemie rejestracji w celu poprawienia niezawodności systemu energetycznego i zmniejszeniu strat przez redukcję czasu wyłączeń.

Kluczowym elementem składowym projektu będą algorytmy oparte na teorii sieci neuronowych, które umożliwią analizę archiwizowanych danych pod kontem predykcji zachowania się systemu energetycznego. Sieć neuronowa może zostać w taki sposób nauczona, że stanie się modelem rozpatrywanego systemu energetycznego, dzięki czemu będzie możliwe przewidzenie zachowania sieci energetycznej. Można to wykorzystać do nadzoru nad pracą systemu energetycznego, jak również do awarii systemu.

Volen S.A. - Katowice