Zrealizowane - 2015

1. Realizacja zadania „Zasilanie tlenowni” w KGHM Huta Miedzi Głogów. W zakresie między innymi następujące prace i dostawy: budowa dwutorowej linii kablowej 110kV; dostawa, montaż i uruchomienie dwóch rozdzielni 10kV firmy Siemens; montaż i uruchomienie dwóch transformatorów 50MVA 110/10kV; dostawa, montaż i uruchomienie obwodów wtórnych 110kV; rozruch kompletnego układu elektroenergetycznego (obwody pierwotne i wtórne).
Okres realizacji: 10.2014 – 03.2015

2. Kompleksowe uruchomienie urządzeń układu wyprowadzenia mocy z generatora (50MVA) wraz ze stacją transformatorową 2x40MVA w Elektrociepłowni Nowa, w zakresie: wyłączniki generatorowe, układ synchronizacji, układ pomiaru energii, zabezpieczenia transformatorów.
Okres realizacji: 07.2014 – 03.2015

3. Rozruch rozdzielni SN łącznie z konfiguracją zabezpieczeń w farmach wiatrowych: Suchań, Kozielice, Nowe Czarnowo.
Okres realizacji: 09.2015 – 11.2015

4. Uruchomienie rozdzielni SN i nn w ramach modernizacji bloku nr 2 w Elektrowni Ostrołęka.
Okres realizacji: 08.2015 – 12.2015

5. Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie wraz z włączeniem do systemu eVoster układu rejestracji zdarzeń zakłóceń rozdzielni 110kV w KGHM Huta Miedzi Legnica.
Okres realizacji: 10.2015 – 12.2015

6. Włączenie rozdzielni 6kV do systemu sterowania i nadzoru eVoster w KGHM Huta Miedzi Legnica.
Okres realizacji: 12.2015