Zrealizowane - 2014


1. Wykonanie pomiarów oraz prób funkcjonalnych rozdzielni oraz pól transformatorowych.

Okres realizacji: 12.2013 – 01.2014


2. Uruchomienie rozdzielni 6kV po modernizacji w Hucie Stalowa Wola.

Okres realizacji: 01.2014 – 03.2014


3. Wykonanie migracji sterowników GE serii 90-30 do PAC RX3i rozdzielnic potrzeb własnych w Elektrowni Pomorzany.
Okres realizacji: 01.2014 – 03.2014


4. Wykonanie projektu technicznego oraz dokumentacji powykonawczej układu zasilania
w Fenice Poland Sp. z o.o.

Okres realizacji: 12.2013 – 04.2014


5. Wykonanie dokumentacji ruchowej zintegrowanego systemu sterowania kompleksu przodkowego
w zakładach Tauron Wydobycie.

Okres realizacji: 03.2014 – 04.2014


6. Wykonanie dokumentacji ruchowej zintegrowanego systemu sterowania kompleksu przodkowego
w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Okres realizacji: 03.2014 – 04.2014


7. Przebudowa kanalizacji technicznej i kabli kolidujących ze słupem XVIII/3 estakady XVIII – wykonanie sieci
i instalacji słaboprądowych na terenie KGHM – Huta Miedzi Głogów.
Okres realizacji: 10.2013 – 05.2014