Zrealizowane - 2013

1. Prace branży elektrycznej przy rozbudowie zespołu hotelowego „Pilsko – Jontek” w Korbielowie 
– Etap I, 
Pawilon nr 1.
Okres realizacji: 09.2012 – 01.2013


2. Opracowanie projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,6 MW w Łobzowie.
Okres realizacji: 06 – 07.2013


3. Dostawa stacji kontenerowej transformatorowo–rozdzielczej dla KW S.A. Oddział KWK „Piast”.
Okres realizacji: 05 - 08.2013


4. Wykonanie dokumentacji systemowej dla systemu sterowania kompleksu przodkowego w LW Bogdanka S.A.
Okres realizacji: 07 - 09.2013

5. Wymiana wyłącznika SN na terenie zakładu Norma Polska Sp. z o.o.
Okres realizacji: 07 – 09.2013


6. Prace branży elektrycznej i automatyki w ramach realizacji inwestycji: „Modernizacja załadunku sortymentu kostki w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK Mysłowice Wesoła w Mysłowicach.

Okres realizacji: 06.2012 – 10.2013.


7. Prace branży elektrycznej i automatyki w ramach realizacji zadania: „Przebudowa klasyfikacji przedwstępnej w Stacji Przygotowania I – wstępne odsiewanie miału 0-20 mm” dla potrzeb KW S.A. Oddział KWK Ziemowit.
Okres realizacji: 03.2012 – 10.2013


8. Wymiana sterownika rozdzielni 15kV PKP w Elektrowni Pomorzany.

Okres realizacji: 09.2013 – 10.2013


9. Dostawa oraz zabudowa stacji transformatorowej wraz z wykonaniem instalacji zasilania CPD - Kompania Węglowa SA.
Okres realizacji: 08.2013 – 11.2013


10. Wymiana zabezpieczeń rozdzielni 6kV w Elektrociepłowni PKN Orlen S.A.

Okres realizacji: 09.2013 – 11.2013


11. Wykonanie koncepcji rozbudowy i modernizacji obiektów gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie - branża elektryczna i automatyki.

Okres realizacji: 09.2013-12.2013


12. Kompleksowe wykonanie prac branży elektrycznej i automatyki w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Skawinie.
Okres realizacji: 10.2011 – 12.2013


13. Wymiana komputerowego systemu kontroli i nadzoru stacji transformatorowej 110/6kV i rozdzielnicy 6kV GTS.

Okres realizacji: 09.2013 – 12.2013


14. Prace branży elektrycznej przy modernizacji układu zasilania w związku z budową wyciągu krzesełkowego wraz
z obiektami towarzyszącymi w zespole PILSKO-JONTEK w Korbielowie.
Okres realizacji: 09.2013 – 12.2013

15. Modernizacja urządzeń infrastruktury sieciowej oraz prace serwisowe w systemie sterowania elektrofiltrów kotłów wodnych K9 – K12 w EC Żerań.
Okres realizacji: 11.2013 – 12.2013

16. Uruchomienie pól odpływowych w rozdzielni 15kV PKP w Elektrowni Pomorzany.
Okres realizacji: 12.2013

17. Projekt, dostawa i uruchomienie systemu sterowania i nadzoru eVoster dla rozdzielni 110kV w KGHM Huta Miedzi Legnica.
Okres realizacji: 2013