Zrealizowane - 2012


1. Modernizacja linii kablowej nad rzeką Skawinką w Skawinie.

Okres realizacji: 12.2011 – 01.2012


2. Modernizacja linii kablowej nad rzeką Skawinką w Skawinie.
Okres realizacji: 12.2011 – 01.2012

3. Kompleksowe wykonanie prac branży elektrycznej i słaboprądowej w ramach budowy kompleksu hotelowo – basenowego „Zagroń” w Istebnej.
Okres realizacji: 07.2011 – 02.2012


4. Opracowanie i wykonanie stanowiska do aktywacji i testowania pelistorów.

Okres realizacji: 09.2011 – 06.2012


5. Opracowanie i wykonanie stanowiska do nanoszenia nośnika i katalizatora UNNK-2.
Okres realizacji: 09.2011 – 06.2012

6. Modernizacja układu zasilania pompowni w Rozmierzy.
Okres realizacji: 04.2012-07.2012


7. Modernizacja systemu nawęglania w PPG Deco Polska Sp. z o.o.
Okres realizacji: 07.2012-09.2012


8. Modernizacja układu zasilania kompleksu ZAGROŃ ISTEBNA.
Okres realizacji: 09.2012 -12.2012