Zrealizowane - 2011

1. Projekt wykonawczy zasilania stacji transformatorowej SN/nn w Ośrodku Rekreacyjno Szkoleniowym „Zagroń”.
Okres realizacji: 02.2011 – 03.2011

2. Projekt wykonawczy modernizacji budynku zlokalizowanego w Wolbromiu przy ul. Piłsudskiego 57 – branża elektryczna.
Okres realizacji: 02.2011 – 03.2011

3. Opracowanie Dokumentacji Techniczno – Ruchowej zintegrowanych systemów sterowania kompleksu przodkowego dla obiektów KWK Bogdanka i KWK Sobieski.
Okres realizacji: 02.2011 – 04.2011

4. Prowadzenie badań w ramach projektu: „Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych oraz wdrożenie ich wyników do produkcji w firmie Linter Sp. z o.o.”.
Okres realizacji: 03.2011 – 06.2011

5. Modernizacja układu zasilania kompleksu hotelowo – basenowego „Zagroń” w Istebnej.
Okres realizacji: 04.2011 – 08.2011


6. Opracowanie projektu zasilania stacji transformatorowej SN/nn w Wolbromiu.
Okres realizacji: 07 – 08.2011


7. Opracowanie projektu sterowania i zasilania przenośnika do transportu ludzi w kompleksie hotelowo – basenowym „Zagroń”.
Okres realizacji: 08.2011 – 09.2011 

8. Projekt wykonawczy branży elektrycznej dla zadania: „Modernizacja układów wentylacji nastawni blokowych 
i klimatyzacji wybranych rozdzielni 6kV w Elektrowni Rybnik”.
Okres realizacji: 10.2011 - 11.2011