Dotacje Volen S.A.

Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Tytuł projektu:

 

"Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych
 oraz wdrożenie ich wyników w firmie VOLEN S. A."

 

Przedmiot projektu: W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace koncepcyjno-eksperymentalne oraz badania i testy, które przyczynią się do opracowania nowych rozwiązań technicznych układów wyłączników wyposażonych w sterownik zabezpieczeniowy odpływu. Wyniki prac i badań zostaną wdrożone do produkcji w firmie Volen, przez co przyczynią się do budowania przewagi konkurencyjnej firmy.


Cel projektu: opracowanie i rozwój innowacyjnego wyrobu – sterownika zabezpieczeniowego odpływu i uzyskanie niskiego kosztu jego wytwarzania

Obecnie na rynku oferowane są urządzenia zabezpieczające linie elektryczne zasilające silniki bazujące na urządzeniach pełniących pojedyncze funkcje zabezpieczające z nastawami parametrów wykonywanymi ręcznie, wymagające ciągłej, bezpośredniej obsługi. Celem szczegółowym projektu jest realizacja prac badawczych, których wynikiem będzie zdobycie wiedzy i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania polegającego na opracowaniu sterownika zabezpieczającego odpływów linii elektrycznych zasilania silników i innych odbiorników energii elektrycznej pozwalającego na uzyskanie następujących cech tj.:

  • zabezpieczenie odpływu do urządzeń odbiorczych dla sieci trójfazowej prądu przemiennego obwodów zasilania trójfazowych silników indukcyjnych przed skutkami przeciążeń, zwarć, asymetrii prądu obciążenia oraz nadmiernego wzrostu temperatury.
  • kontrola rezystancji izolacji torów głównych i kabli zasilających,
  • sterowanie odpływem za pomocą sterownika programowalnego PLC na podstawie zewnętrznych sygnałów,
  • realizacja funkcji przekaźnika bezpieczeństwa w celu uzyskania wysokiego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego układu,
  • zdalna parametryzacja funkcji sterownika i odczyt danych.

 

Nazwa beneficjenta :

VOLEN S. A.

Wartość projektu :

3 624 156,00 PLN

Udział Unii Europejskiej i Budżetu Państwa:

1 982 894,15 PLN

Okres realizacji :

2013 - 2015

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Więcej informacji na temat funduszy unijnych na stronach :

 

Program Innowacyjna Gospodarka
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Kontakt w sprawie Projektu :

poig@volensa.eu

 

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
 „Inwestujemy w Waszą przyszłość”