Systemy sterowania i nadzoru

Wykorzystując naszą wiedzę i kompetencje w dziedzinie automatyki elektroenergetycznej stworzyliśmy własny system sterowania i nadzoru eVoster. System w zakresie wizualizacji, i sterowania może być stosowany do nadzoru:

 • Układów wyprowadzenia mocy generatorów w elektrowniach i elektrociepłowniach energetyki zawodowej
  i przemysłowej,
 • Układów potrzeb własnych i ogólnych elektrowni i elektrociepłowni,
 • Stacji rozdzielczych,
 • Rozdzielnie nn, SN, WN,
 • Automatyzacji procesów technologicznych (instalacje nawęglania, podawania biomasy, odżużlania, odpopielania, transportu urobku w przemyśle),
 • Oczyszczalnie ścieków

  Do realizacji systemów wykorzystujemy nowoczesne narzędzia inżynierskie oraz sprzęt, takich firm jak:
 • Sterowniki: Siemens, GE, WAGO, Schneider-Electric, oraz inne w zależności od wymagań i potrzeb klientów,
 • Oprogramowanie wizualizacyjne: iFix , Asix, WinCC, Wonderware oraz inne w zależności od wymagań i potrzeb klientów.

  W zakresie systemów i oprogramowania oferujemy również następujące usługi:
 • Opracowanie analiz i koncepcji,
 • Doradztwo techniczne i projektowanie;
 • Oprogramowanie sterowników PLC i systemów SCADA różnych producentów;
 • Tworzenie dedykowanych drajwerów komunikacyjnych do współpracy z urządzeniami wykorzystującymi nietypowe protokoły komunikacyjne;
 • Tworzenie dedykowanego oprogramowania przemysłowego wspomagającego systemy sterowania i nadzoru

  Podstawą dla tworzenia aplikacji i systemów są wiedza i wieloletnie doświadczenie naszych inżynierów,
  w opracowywaniu koncepcji i kompleksowym wdrażaniu tego typu rozwiązań w energetyce zawodowej
  i przemyśle.