Instalacje elektroenergetyczne

Realizujemy kompleksowo budowę nowych oraz modernizację istniejących instalacji elektroenergetycznych. Potencjał naszej kadry inżynierskiej pozwala nam prowadzić prace jako generalny realizator inwestycji (GRI) części elektrycznej i automatyki – w systemie „pod klucz”. Kompleksowa Realizacja inwestycji „pod klucz” przez naszą kadrę pracowniczą, może obejmować:

 • Ustalenia projektowe, wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych,
 • Kompletacja dostaw,
 • Montaże obiektowe,
 • Badania pomontażowe i rozruch,
 • Odbiór końcowy prac i przekazanie obiektu do eksploatacji.

W ramach usług montażowych oferujemy:

 • Dostawę oraz podłączenie stacji kontenerowych, rozdzielni SN oraz rozdzielni nn,
 • Budowę linii kablowych nn, SN i WN,
 • Zabudowę złącz kablowych oraz układów rozliczeniowych energii elektrycznej,
 • Wykonywanie głowic kablowych oraz muf na kablach SN i nn,
 • Budowę tras kablowych,
 • Podłączenia oraz uruchomienia maszyn elektrycznych (silniki, dmuchawy, wentylatory, maceratory, mieszadła itp),
 • Dobór oraz konfigurację układów przekształtnikowych (falowniki, prostowniki itp.),
 • Budowę instalacji odgromowych,
 • Montaż obwodów pierwotnych i wtórnych na stacjach WN,
 • Przyłącza do sieci dystrybucyjnej farm fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych,
 • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej, badanie linii kablowych.

Nasi pracownicy posiadają świadectwa kwalifikacyjne „SEP” (bez ograniczenia wysokości napięcia) oraz odpowiednie uprawnienia budowlane (projektowe i wykonawcze) w branży elektrycznej.