Automatyka przemysłowa

Realizujemy kompleksowo prace z zakresu automatyzacji procesów przemysłowych, linii produkcyjnych oraz maszyn. Oferujemy realizacje w systemie „pod klucz” nowoczesnych instalacji przemysłowych w obiektach.

W zakresie automatyki przemysłowej oferujemy następujące usługi:

 • Opracowanie koncepcji i analiz;
 • Wykonanie projektów wykonawczych,
 • Kompletacja dostaw,
 • Montaże obiektowe,
 • Oprogramowanie sterowników PLC,
 • Wizualizacja procesów technologicznych,
 • Prace uruchomieniowe i udział w rozruchach technologicznych,
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Usługi oferujemy i realizujemy w następujących branżach i gałęziach przemysłu: 

 • Energetyka (instalacje podawania biomasy, instalacje nawęglania, odpopielania),
 • Przemysł wydobywczy (systemy transportu urobku, zakłady przeróbki mechanicznej węgla),
 • Procesy oczyszczania ścieków oraz uzdatniania wody),
 • Przemysł metalurgiczny, papierniczy, chemiczny, automatyzacja linii produkcyjnych oraz maszyn).