Zrealizowane - 2018

1. Wykonanie projektu branży elektrycznej i automatyki stacji hydroforowej wody pitnej zasilającej w wodę pitną Miasteczko Śląskie.
Okres realizacji: 12.2017 – 02.2018

2. Wykonanie prac branży elektrycznej i AKPiA dla budowy zbiornika membranowego dwupowłokowego na terenie Oczyszczalni Ścieków Tychy – Urbanowice.
Okres realizacji: 07.2017 – 03.2018