Zrealizowane - 2018

1. Wykonanie projektu branży elektrycznej i automatyki stacji hydroforowej wody pitnej zasilającej w wodę pitną Miasteczko Śląskie.
Okres realizacji: 12.2017 – 02.2018

2. Wykonanie prac branży elektrycznej i AKPiA dla budowy zbiornika membranowego dwupowłokowego na terenie Oczyszczalni Ścieków Tychy – Urbanowice.
Okres realizacji: 07.2017 – 03.2018

3. Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Wymiana zabezpieczeń dwóch linii 110kV wraz z wymianą izolatorów przepustowych
• Wykonanie dokumentacji
• Dostawa zabezpieczeń Micom P433 i P139
• Modernizacja obwodów wtórnych
• Konfiguracja zabezpieczeń
• Uruchomienie pól
• Wymiana izolatorów przepustowych 110kV
Okres realizacji: marzec – sierpień 2018.

4. Mondi Świecie S.A.
Badanie okresowe zabezpieczeń pól rozdzielni 110kV
Okres realizacji: luty – sierpień 2018.

5. Mondi Świecie S.A.
Wykonanie systemu nadzoru zużycia mocy zamówionej evoPGGraph
• Monitorowanie bieżącego rozpływu mocy w poszczególnych punktach zakładu
• Prognozowanie zużycia na koniec okresu rozliczeniowego
• Prognozowanie wartości tgfi w punkcie przyłączenia zakładu w okresie rozliczeniowym
• Bieżąca prezentacja graficzna mierzonych i obliczanych parametrów
• Raportowanie
• Archiwizacja parametrów
• Ostrzeganie o możliwych przekroczeniach
Okres realizacji: maj – sierpień 2018.

6. KGHM S.A. – oddział Huta Miedzi Głogów
Kompleksowe wykonanie prac branży elektrycznej i automatyki w ramach realizacji zadania pn. „Postój HMG II 2018 r. P-32/P-26 Modernizacja węzła podgrzewania gazów procesowych – roboty budowlano montażowe”
Okres realizacji: kwiecień – czerwiec 2018.

7. KGHM S.A. – oddział Huta Miedzi Głogów
Kompleksowe wykonanie sieci i instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz układów i instalacji AKPiA w rejonie Suszarni Parowej HMG II
Okres realizacji: marzec 2017 – maj 2018.

8. GE Power Controls Sp. z o.o.
Wykonanie prac w branży elektrycznej i automatyki w ramach zadania budowy laboratorium prób zwarciowych
• Dostawa, badania i uruchomienie obwodów pierwotnych dla prób zwarciowych
• Dostawa, badania i uruchomienie obwodów wtórnych sterowania zwarciownią
• Dostawa i uruchomienie systemu sterowania zwarciownią
Okres realizacji: październik 2017 – czerwiec 2018.