Zrealizowane - 2017

1. Wykonanie systemu telemechaniki oraz dostawa i uruchomienie zabezpieczeń w ramach inwestycji pn.: „Redukcja emisji CO2 i zużycia energii w budynkach Politechniki Śląskiej w Gliwicach poprzez produkcję energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego”
Okres realizacji: 12.2016 – 02.2017

2. Wykonanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej i AKPiA w ramach inwestycji „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Praszka w Przedmościu”.
Okres realizacji: 01.2017 – 09.2017

3. Badania okresowe zabezpieczeń pól liniowych, transformatorowych i sprzęgła rozdzielni 110kV w Mondi Świecie SA
Okres realizacji: 03.2017 – 03.2018

4. Wykonanie obwodów wtórnych rozdzielnicy OSR 27/1 6kV w KGHM - Oddział Huta Miedzi Głogów.
Okres realizacji: 02.2017 – 03.2017

5. Wykonanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej i telekomunikacyjnej dla zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice wraz z pompowniami ścieków”.
Okres realizacji: 02.2017 – 10.2017

6. Opracowanie dokumentacji branży elektrycznej i AKPiA na przebudowę oczyszczalni ścieków Zagórze w Sosnowcu – Etap III, Część A.
Okres realizacji: 05.2016 – 03.2017

7. Wymiana zabezpieczeń pola 110kV transformatora WN/SN w GPZ Bielice wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
Okres realizacji: 04.2017 – 09.2017

8. Wykonanie aktualizacji projektu branży elektrycznej i AKPiA w ramach opracowania „Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków Ornontowice – Północ”.
Okres realizacji: 05.2017 – 10.2017

9. Modernizacja pola rozdzielni 6kV w EC Kraków w zakresie dostawy i montażu obwodów wtórnych pola, konfiguracji zabezpieczeń oraz pomiarów i uruchomienia.
Okres realizacji: 06.2017 – 07.2017

10. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Skuteczny sposób odłączenia napięcia obiektów oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosonowcu w przypadku powstania pożaru.
Okres realizacji: 08.2017 – 10.2017

11. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont rozdzielni r-9.1, R-9.2, R-26a i R-26b na terenie OŚ Radocha II w Sosnowcu.
Okres realizacji: 08.2017 – 10.2017

12. Wykonanie projektu nadrzędnego systemu sterowania stacją uzdatniania wody na terenie EC Żerań
Okres realizacji: 07.2017 – 11.2017

13. Wykonanie prac branży elektrycznej i automatyki dla zadania: „Budowa węzła zasypowego do dozowania odpadów poflotacyjnych ZGH Bolesław”
Okres realizacji: 08.2017 – 11.2017

14. Rozruch pól w stacjach elektroenergetycznych GPZ Elbląg Wschód i GPZ Elbląg Radomska prace związane z obwodami pierwotnymi i wtórnymi wraz konfiguracją i uruchomieniem zabezpieczeń
Okres realizacji: 08.2017 - 11.2017

15. Wykonanie oprogramowania udostępniającego dane z PEC Tarnowskie Góry dla potrzeb Tauron Dystrybucja w standardzie komunikacji TETRA (Terrestrial Trunked Radio).
Okres realizacji: 09.2017 – 12.2017

16. Opracowanie dokumentacji wykonawczej wymiany zabezpieczeń w sześciu polach rozdzielni 6kV w Elektrowni Ostrołęka.
Okres realizacji: 25.09.2017 – 03.11.2017

17. Wykonanie prac branży elektrycznej w ramach budowy nowej zwarciowni w GE Power Controls
w Bielsku Białej.
Okres realizacji: 10.2017 – 12.2017

18. Udostępnienie danych z systemu EVOSTER w KGHM SA Oddział Huta Miedzi Legnica
dla TAURON Dystrybucja.
Okres realizacji: 10.2017 – 11.2017