Zrealizowane - 2016

1. Kompleksowy montaż obwodów wtórnych w SE Żydowo Kierzkowo 400/110kV
Okres realizacji: 11.2015 – 05.2016

2. Kompleksowy rozruch GPZ Wygoda 110/15kV (Tauron Dystrybucja Tarnów): konfiguracja zabezpieczeń
i uruchomienie 15 polowej rozdzielni GIS 110kV, konfiguracja zabezpieczeń i uruchomienie 26 polowej rozdzielni 15kV.
Okres realizacji: 02.2016 - 04.2016

3. Modernizacja wyprowadzenia mocy generatora (w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych, wymiana zabezpieczeń i układu synchronizacji) w Elektrociepłowni Mondi Świecie S.A.
Okres realizacji: 07.2016 – 09.2016

4. Realizacja zadania „Wymiana rozdzielnicy elektrycznej SN OSR 22/3” w KGHM HM Głogów, w zakresie: demontaż starej rozdzielnicy, posadowienie i kompleksowy montaż nowej rozdzielnicy SN typu SF6 , dostawa i montaż niezbędnego okablowania i tras kablowych SN, dostawa i montaż potrzeb własnych AC i DC rozdzielni, badania, uruchomienie i pomiary całości układu.
Okres realizacji: 06.2016 – 10.2016

5. Realizacja zadania „Odtwarzanie Fabryki Kwasu Siarkowego” w KGHM HM Głogów, w zakresie: montaż i kompleksowe uruchomienie nowej rozdzielnicy 6kV wraz z układami potrzeb własnych AC i DC, modernizacja układów wzbudzenia i sterowania dmuchawy, instalacja elektryczna zasilania urządzeń technologicznych w zakresie pola 6kV.
Okres realizacji: 05.2016 – 10.2016

6. Wymiana zabezpieczeń strony 110kV transformatorów w GPZ Kietrz (Tauron Dystrybucja Opole), w zakresie: projekt, prace demontażowe i montażowe, konfiguracja zabezpieczeń, kompleksowe uruchomienie zmodernizowanych pól.
Okres realizacji: 06.2016 – 09.2016

7. Dostawa, ułożenie, montaż, podłączenie i pomiary okablowania SN, nn i sterowniczego w nowobudowanym bloku gazowo-parowym w EC Toruń.
Okres realizacji: 04.2016 – 10.2016

8. Wymiana systemu sterowania transportem popiołu w PGNiG Termika Zakład EC Żerań, w zakresie: demontaż istniejącego systemu, projekt, niezbędne dostawy, oprogramowanie i kompleksowe uruchomienie systemu eVoster.
Okres realizacji: 08.2016 – 10.2016

9. Realizacja zadania „Zabudowa obiektów oraz instalacji elektrycznych MSS oraz AKPiA w obszarze WPW” w KGHM HM Głogów.
Okres realizacji: 05.2015 – 08.2016